Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας www.divisionx.gr

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία περιήγησης του στην Ιστοσελίδα ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή την ιδιοκτησία της www.divisionx.gr.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης κτλ.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ.

ΠΩΛΗΣΗ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της www.personalaki.gr τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η www.divisionx.gr ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να: Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή μι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους) Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο επισκέπτης δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η www.divisionx.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η www.divisionx.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 1/1/2022

Creative Digital Agency based in Athens

Division X

We provide innovative solutions to boost your business

Παρέχουμε εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις μάρκετινγκ για επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν σε βασικούς τομείς όπως, το Web Design and Development, UI/UX , SEO/SEM και Social Media Marketing. Οι ευέλικτες υπηρεσίες μας μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις και τους προϋπολογισμούς.

Βοηθάμε τις εταιρείες να αναπτυχθούν

Δημιουργούμε αξέχαστες εμπειρίες

Σχεδιάζουμε σήμερα τις τάσεις του αύριο

HOOTSUITE
GOOGLE ANALYTICS
GOOGLE ADS CERTIFIED
HUB SPOT ACADEMY CERTIFIED
FACEBOOK BLUEPRINT
GOOGLE MARKETING PLATFORM
DIVISION X DIGITAL MARKETING TEAM
Digital Marketing Strategy 95%
Brand Development 90%
Display & Interactive Advertising 92%

#Services

Advanced Technology Development And Business Promotion Services

Web Design & Development

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Σχεδιάζουμε τη Ιστοσελίδα σας με κριτήριο το User Interface & User Experience, την σωστή οργάνωση περιεχομένου, και φυσικά με Responsive Design σε όλες τις συσκευές.

Social Media Marketing

Διαχείριση Social Media

Δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε και προωθούμε την επιχείρηση σας στα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την αύξηση του κοινού αλλά και την μετατροπή των θεατών σε πελάτες.

Content Design

Content Design

Σχεδιάζουμε κάθε είδους εικαστικό - προωθητικό υλικό όπως Post, Banner, Gif, Video, πάντα με γνώμονα τον τελικό αποδεκτή και το κοινό που απευθύνεται η επιχείρηση σας.

Google Ads

Google Ads

Προωθούμε την επιχείρηση σας στην μηχανή αναζήτησης της Google μέσα από στοχευμένες λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι πελάτες σας.

Email Marketing

Email Marketing

Μαζική αποστολή στοχευμένων ενημερωτικών δελτίων (newsletters), για την ενημέρωση των υπαρχόντων αλλά και των εν δυνάμει πελατών σας για προσφορές, νέα προϊόντα, ευχές, παρεχόμενες υπηρεσίες και ότι άλλο θέλετε να γνωρίζουν οι πελάτες σας.

SEO

SEO

Η προώθηση ιστοσελίδων ή αλλιώς SEO, είναι τεχνικές που εφαρμόζονται στην ιστοσελίδα σας, για την κατάταξή της στην πρώτη σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων της Google.

Projects Completed
Satisfied Clients
Years of experience
Working Hours

#Working Process

How We Work

We Work Together To Constantly Increase Your Brand Awareness

Discuss The Project

Ξεκινάμε κάθε έργο με κατανόηση για τις υπηρεσίες που προσφέρετε, αλλά και το κοινό που απευθύνεστε. Αυτό μας βοηθά στη δημιουργία στρατηγικών λύσεων για το σχεδιασμό και την προβολή σας στο διαδίκτυο.

Develop & Elaborate

Το στάδιο της δημιουργίας είναι το σημείο που χρησιμοποιούμε όλα τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, ώστε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ελκυστικό περιεχόμενο για τους θεατές, πελάτες και followers σας.

After Sale

Μετά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, η υποστήριξη είναι o πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για την σωστή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αλλά και την συνεχή σχέση με όλους τους πελάτες μας.

DIVISION X PROJECT PROCESS

#Check Out Our

Latest Custom Projects

GOODYS COCA COLA

Goodys & Coca-Cola 3E Contest

Δημιουργία Web εφαρμογής για τον διαγωνισμό που διοργάνωσε η Coca-Cola 3E σε συνεργασία με την Goody’s.

Project Name

Goody's Contest

Clients Name

Coca-Cola 3E

Project Date

07/2020

Coca-Cola 3E QR MENU

Δημιουργία QR MENU για τα Brand της Coca-Cola 3E για ανέπαφη Covid Free ανάγνωση καταλόγου σε καταστήματα εστίασης.

Project Name

Coca-Cola 3E QR MENU

Clients Name

Coca-Cola 3E

Project Date

06/2020

COCA COLA - division x
FANTA - division x
APEROL SPRITZ - division x
SCHWEPPES - division x
MAPEI - division x

MAPEI MASTER COLLECTION

Δημιουργία Web εφαρμογής για το νέο χρωματολόγιο της MAPEI με δυνατότητα live εφαρμογής χρωμάτων.

Project Name

MAPEI Master Collection

Clients Name

MAPEI

Project Date

03/2020

JUNIOR SMILE

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

PROJECT

Image #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Image #4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Image #5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Image #6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

JUNIOR SMILE

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

PROJECT

THINKBIZ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

PROJECT

ΤΡΑΚΑΔΑΣ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΩΜΑ/ΛΕΙΩΝ

PROJECT

ΣΑΒΒΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

PROJECT

THE CARESOLVER

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

PROJECT

LUXURY ROUTES

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

PROJECT

ACADEMICALS

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PROJECT

IMEDW

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

PROJECT

EPAPHY

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

PROJECT

EPAPHY CON/S

ΚΑΤΑΣ/ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PROJECT

Dr STATHAKIS

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

PROJECT

THEODORIDIS

ΚΑΤΑΣΚ/Η ΕΤΑΙΡΙΑ

PROJECT

JUNIOR SMILE

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

PROJECT

JUNIOR SMILE

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

PROJECT

JUNIOR SMILE

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

PROJECT
❝Stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time.❞
Henry Ford
❝Content marketing is a commitment, not a campaign.❞
Jon Buscall
❝If you do build a great experience, customer tell each other about that. Word of mouth is very powerful.❞
Jeff Bezos

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Αν ενδιαφέρεστε για Κατασκευή Ιστοσελίδας συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
COCA COLA 3Ε
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
SAINT GOBAIN GREECE
MAPEI
ΤΡΑΚΑΔΑΣ